Informe i projecte d'estabilització d'un talús al carrer Ginesta de Badalona Informe i projecte d'estabilització d'un talús al carrer Ginesta de Badalona Informe i projecte d'estabilització d'un talús al carrer Ginesta de Badalona Informe i projecte d'estabilització d'un talús al carrer Ginesta de Badalona

 
20065
Informe i projecte d'estabilització d'un talús al carrer Ginesta de Badalona
2020
Ramon Alfageme

Es tracta d'un talús de terres d'aproximadament 17m d'alçada situat a la la part posterior d'una parcel·la on s'ubica una edificació aïllada.

La funció de Windmill ha estat la d'avaluar el grau de seguretat del talús que va patir la esllavissada afectant la edificació existent, i plantejar el sistema més adient per a la seva estabilització.

Per a realitzar l'estudi del talús s'han realitzat diversos models plans de càlcul on s'han determinat les tensions i deformacions del terreny, mitjançant el mètode de rotura circular i mitjançant un model d'elements finits de deformació plana.