Projecte d'estructura per a un habitatge unifamiliar ubicat a Vilassar de Dalt (Barcelona) Projecte d'estructura per a un habitatge unifamiliar ubicat a Vilassar de Dalt (Barcelona) Projecte d'estructura per a un habitatge unifamiliar ubicat a Vilassar de Dalt (Barcelona) Projecte d'estructura per a un habitatge unifamiliar ubicat a Vilassar de Dalt (Barcelona)

 
19158
Projecte d'estructura per a un habitatge unifamiliar ubicat a Vilassar de Dalt (Barcelona)
2019-2020
dosarquitectes

Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al municipi de Vilassar de Dalt a la província de Barcelona. L'habitatge es troba a una parcel·la molt allargada i amb diversos desnivells. El projecte arquitectònic s'adapta a la parcel·la i resolt amb molta personalitat arquitectònica el joc volumètric dels espais de l'habitatge.

De l'estructura, cal destacar que a planta baixa s'hi troba un porxo cobert amb un tram de sostre en voladís i amb una paret-biga en un dels seus laterals. L'estructura d'aquest voladís té una volada d'uns 6 metres i erigint-se en una de les peces de més personalitat del projecte. A l'altre extrem de l'habitatge, també s'hi troba una altra paret-biga, que suporta un voladís menor, d'aproximadament 4,5 metres. És també una de les peces més rellevants del projecte que presenta una gran dificultat estructural a causa de la seva geometria.

L'estructura vertical s'ha resolt per pilars d'acer, de seccions HEB, i de diferents dimensions segons els requeriments del càlcul. Els sostres es resolen, completament, amb xapa grecada i capa de comprensió de formigó sobre bigues metàl·liques.