Rehabilitació del Col·legi Major Lluís Vives de València Rehabilitació del Col·legi Major Lluís Vives de València Rehabilitació del Col·legi Major Lluís Vives de València

 
19017
Rehabilitació del Col·legi Major Lluís Vives de València
2019 - En curs
Tomás Llavador

L'objecte d'aquest treball ha estat el de realitzar el peritatge de l'antic Col·legi Major Lluis Vives, situat en l'avinguda Blasco Ibáñez de València i projectat per l'arquitecte Sr. Francisco Javier Goerlich. L'edifici va començar la seva fase de projecte l'any 1935 segons la informació obtinguda i es tractava d'una residència d'estudiants fins al seu tancament l'any 2012.

La superfície construïda del complex és de 6.285m2 segons dades cadastrals. S'organitza en quatre plantes: una planta sota rasant i quatre plantes pis (Planta Baixa + 3). Presenta una geometria en planta diferenciada en 5 ales: corredor central, ala est, ala oest i dues ales simètriques en la zona nord.

La missió de Windmill ha consistit en la realització de l'avaluació de la seguretat estructural de l'edifici en el seu estat actual i una vegada finalitzada la rehabilitació, amb l'increment de càrregues previst.

L'objectiu principal ha estat plantejar i resoldre els reforços necessaris per al nou ús del projecte intentant respectar al màxim les altures lliures entre plantes