Mireia Amores

 

Arquitecta per la

UNIVERSITAT RAMON LLULL DE BARCELONA

Cap de Projectes de

Windmill Structural Consultants, S.L.P.

Mireia és Arquitecte Superior per a la Universitat Ramon Llull de Barcelona des del 2015. El seu projecte final de carrera va consistir en la reforma i ampliació d'un celler modernista, integrant en el solar un centre de recerca vitivinícola i una residència per a estudiants, situat en la comarca del Priorat (Catalunya).

A finals del 2013, va iniciar la seva formació a Windmill ocupant el lloc de becària, fins a aconseguir la posició actual de cap de projectes.


mireia.amores@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2013
Correu  
logo  
638 581 443
Llengües de treball

•  Català
•  Castellano
Especialitats

•  Estructures de nova planta de formigó armat
•  Estructures de nova planta d'acer
Serveis

• Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres
• Auscultació, monitorització i peritatge estructural


Treballs de referència