Rehabilitació per a edifici d'habitatges al carrer Compte de Tarragona Rehabilitació per a edifici d'habitatges al carrer Compte de Tarragona

 
17339
Rehabilitació per a edifici d'habitatges al carrer Compte de Tarragona
2018-2023
Ínsula Espais

Es tracta d’un edifici residencial situat al municipi de Tarragona. El projecte s’organitza cinc plantes sobre rasant, sense que es contemplin espais de soterrani, més enllà d’una excavació parcial realitzada a la planta baixa. La superfície construïda de l’habitatge és d’uns 500 m².

La missió de Windmill ha estat realitzar el diagnòstic i la caracterització de l’estructura existent resolt amb murs de maçoneria, jàsseres metàl·liques i biguetes de fusta serrada, i el posterior projecte de rehabilitació de l’estructura, incloent l’adaptació de la mateixa a l’arquitectura. 

Les actuacions per adaptar l’estructura a la nova arquitectura, inclou l’execució d’una remunta d’una planta, la substitució de l’estructura annexa a la façana posterior i la disposició d’un nou ascensor.