Héctor García

Héctor és graduat en Fonaments de l'Arquitectura per la Universitat Politècnica de València. Des d'octubre de 2022 compagina l'exercici de becari en l'equip de Windmill de València amb la realització del Treball Fi de Màster en el Màster Habilitant d'Arquitectura de la UPV.

Durant els anys de formació universitària ha mostrat un gran interès pel món de les estructures, participant en formació complementària sobre les estructures de fusta, les assignatures optatives triades durant el Grau en Fonaments de l'Arquitectura sobre disseny i anàlisi estructural i el seu Treball de Final de Grau amb la creació d'una rutina Excel per al dimensionament i comprovació de barres de fusta i les seves unions més comunes.Oficina  
València
Any incorporacio  
2022