Óscar Arenós

Óscar és graduat en Fonaments de l’Arquitectura per la Universitat Politècnica de València (UPV). Des de febrer de 2022 compagina el treball en l’equip de Windmill amb la finalització del Màster Habilitant en Arquitectura.

Durant els seus anys de grau ha mostrat un gran interès pel camp de les estructures, cursant una sèrie d’assignatures d’especificació en aquesta matèria i arribant a participar com a becari d’investigació en el departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures de la UPV. Durant aquest període va desenvolupar una aplicació de càlcul paramètric, mitjançant el qual es representen, a temps real, els esforços de membrana en paraboloides hiperbòlics. Permetent modificar una sèrie de variables geomètriques per a aconseguir la màxima eficiència estructural, generant una sinergia entre el disseny d’arquitectura i la pràctica del càlcul estructural.


oscar.arenos@windmill.com.es

Oficina  
València
Any incorporacio  
2022
Correu