Helena Revuelta

Arquitecta per la
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Técnico analista
Windmill Structural Consultants, S.L.P.

Helena des de l'inici dels seus estudis ha tingut un gran interès en les estructures, sent aquesta la rama d'especialització en la qual es vol enfocar. Actualment, està guanyant experiència en l'anàlisi d'estructures com a becària mentre compagina el Treball de final de grau en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona.

Com a projecte de final de carrera esta proposant un Complex Universitari Gastronòmic al municipi de Tarragona amb la dificultat tècnica deguda a l'abrupta topografia de l'emplaçament que implica resoldre l'estructura amb murs de contenció de gran format. Així mateix, l'arquitectura implica la formació de cobertes inclinades que es resolen amb encavallades de fusta per tal d'il·luminar els espais interiors.

Helena va entrar a formar part de l'equip de Windmill el setembre del 2021.

 


helena.revuelta@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2021
Correu  
Llengües de treball

•  Castellano
•  Català


Treballs de referència