Façana del edifici escolar al carrer Ignasi Agustí (Nou Barris) Barcelona Façana del edifici escolar al carrer Ignasi Agustí (Nou Barris) Barcelona Façana del edifici escolar al carrer Ignasi Agustí (Nou Barris) Barcelona

 
16104
Façana del edifici escolar al carrer Ignasi Agustí (Nou Barris) Barcelona
2016
ZFA Architecture & Urban Lab

El projecte consisteix en la realització d’una nova façana, amb una pell continua exterior, a la nova seu per l’escola de disseny Deià-Nou Barris de Barcelona.

En l’actuació es va incorporar exteriorment a la façana un gruix afegit que contenia, a la vegada l’aïllament necessari i el nou revestiment. Volumètricament es juga amb “plecs” en la xapa exterior de la nova pell per a donar moviment i dinamisme a la composició.

S’ha utilitzat xapa del tipus Europerfil per a la nova pell; opaca en la zona de façana cega i micro-perforada en la zona de finestres per tal de col·laborar en el control solar de les obertures de les aules. 

Per a donar suport a la geometria lliure d’aquestes xapes, s’han previst marcs de perfils tubulars, subjectats amb mènsules i tirants de la façana original, per a resistir les accions típiques a les que estan sotmeses les façanes.