Quiosc a Xicago (USA) a la vora del llac Michigan

 
15032
Quiosc a Xicago (USA) a la vora del llac Michigan
2015
Areti Markopoulou

Es tracta duna construcció resolta sencerament amb fusta. En quant a l’estructura, l’esquelet es conforma bàsicament a partir d’un conjunt de barres de fusta laminada que suporten, tant al terra com al l’únic sostre, uns panells de fusta contralaminada (CLT).

El paper de Windmill ha pasat, primer, per la col·laboració en la definició conceptual de l’estructura i, segong, pel dimensionat precís del conjunt d’elements resistents de cara a poder justificar de forma rigorosa el cost de la construcció com a part del treball de concurs.

Cal destacar que lentramat de barres no presentava equilibri de forma pracial ni conjunta, car que es requería que no només l’esquelet de barres estigués completament muntat per abastar l’equilibri, sino también els panells de fusta contralaminada. Aquesta circumstància obliga a un acurat estudi dels processos de muntatge.

La fonamentació resolta amb 9 punts de recolzament, estava concebuda a partir de la utilització de micropilots metàl·lics clavats a pressió.