Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia) Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia)

 
13035
Residencia intergeneracional en Canohès. Perpignan (Francia)
2013
Apache Architectes

Es tracta del projecte de dos blocs d’apartaments socials destinats a gent jove i gent gran. Els blocs s’ubiquen a una gran parcel·la tancant un espai interior que es destina l’esbarjo dels residents, tot incloent petites hortes o zones de cultiu.

Windmill ha desenvolupat el projecte parcial d’estructura metàl·lica de les zones exteriors dels blocs, galeries i terrasses, i la part corresponent de fonamentació. Aquestes zones del projecte queden forjades amb un sistema semiprefabricat a partir de pre-lloses, definint, en algun sector, voladissos de certa rellevància.

En allò relatiu al projecte estructural resulta destacable el càlcul i control dels efectes dinàmics - ja que a l’àrea de Perpinyà es poden donar sismes de certa intensitat - en un entramat semiprefabricat i, per tant, menys monolític que en un altre cas més convencional.