Estudis geotècnics Estudis geotècnics Estudis geotècnics Estudis geotècnics Estudis geotècnics

 
Estudis geotècnics

Informes geotècnics

Realitzem informes geotècnics de suport a la redacció de projectes de diferent tipus (edificació o enginyeria civil), tant per feines desenvolupades per altres tècnics com per als duts a terme pel nostre equip propi, en aquest darrer cas, amb la intenció d'integrar tot el que és relatiu a l'estructura I la fonamentació dins un únic agent.

 

A més, realitzem anàlisis geotècnics, de camp I gabinet, de problemes específics.