Aida Pons

 

Arquitecta per la

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic per la

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Cap de Projectes de

Windmill Structural Consultants, S.L.P


Aida va entrar en Windmill a l'octubre de 2018 com a becària mentre va realitzar el Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic a la Universitat Politècnica de València, incloent assignatures com “Anàlisi estructural de sistemes abovedats” i “Diagnòstic i intervenció en estructures de formigó”.

És Arquitecte Superior per l'Universitat Politècnica de València. Al seu projecte final de carrera, un Centre d’I+D+I a Castelló, empra l’estructura com una eina fonamental per projectar, aconseguint una gran fluidesa dels espais gràcies al disseny i càlcul de nuclis i lloses alleugerades de formigó posttesat.


aida.pons@windmill.com.es

Oficina  
València
Any incorporacio  
2018
Correu  
logo  
689 985 434
Llengües de treball

•  English
•  Castellano
•  Català


Treballs de referència