Angelo Leggio

Angelo es va unir a l'equip de Windmill a l'octubre 2018 com a tècnic analista. És enginyer superior i té un Màster Avançat en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques atorgat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Pàdua, Itàlia. Angelo va treballar com a enginyer d'estructures en una consultoria de Nova York on va realitzar projectes d'execució de rehabilitació estructural i diagnòstic d'edificis existents.


angelo.leggio@windmill.com.es

Oficina  
Barcelona
Any incorporacio  
2018
Correu  
Llengües de treball

•  English
•  Italiano
•  Castellano